KINH DOANH

KINH DOANH

TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC

TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC

TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, xây dựng hệ thống quản trị, quản lý, huấn luyện chủ doanh nghiệp và các cấp quản lý, lãnh đạo. BIT Strategy đã đồng hành xây dựng hệ thống văn hoá, phát triển chiến lược, xây dựng nguồn nhân lực, bán hàng, marketing và cung cấp công cụ cho hàng ngàn doanh nghiệp, hàng trăm ngàn cá nhân

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CỦA DOANH NGHIỆP

NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP CỦA DOANH NGHIỆP

01. Không có chiến lược kinh doanh hằng năm, hoặc đã xây dựng chiến lược nhưng thực thi kém

02. Không có kế hoạch kinh doanh cụ thể cho từng nhóm sản phẩm, dịch vụ chủ lực

03. Không có dữ liệu và phân tích hoạt động kinh doanh và thiếu báo cáo phân tích thị trường

04. Gặp khó khăn trong việc phát triển thị trường, xây dựng tăng trưởng trên  các nền tảng đa kênh

05. Việc phối hợp, tác chiến trong đội ngũ sales còn rời rạc

06. Chưa đồng bộ, tận dụng và phối hợp tốt với các hoạt động Marketing

07. Thiếu sự giám sát đội ngũ kinh doanh và phát triển thị trường, chưa cá nhân hoá khách hàng

BIT Strategy cung cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng, phát triển chiến lược và chiến lược kinh doanh theo mô hình 4P - tăng trưởng trong kỷ nguyên số, nhằm kết nối chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động với chiến lược công ty 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BAO GỒM 

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BAO GỒM 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

QUY TRÌNH XÂY DỰNG

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Giai đoạn 01 :

Phân tích tình thế chiến lược

Giai đoạn 02 :

Hoạch định & lựa chọn chiến lược

Giai đoạn 03 :

Xây dựng các nhiệm vụ nhằm thực hiện chiến lược đã lựa chọn

Để xây dựng chiến lược Kinh doanh, thông thường các doanh nghiệp đều cần trải qua 3 giai đoạn

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA TẠI BIT GROUP SẴN SÀNG
HỖ TRỢ - TƯ VẤN CHO ANH / CHỊ

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

ĐĂNG KÝ NGAY